Privacy verklaring

Wij van Esverde bv respecteren jouw privacy, maar om het hele proces goed te laten verlopen, heb ik soms jouw persoonlijke gegevens nodig. Jouw gegevens zullen ten alle tijden beschermd worden, in deze privacy-statement (verklaring) wordt toegelicht hoe ik dat doe. Zaken zoals waar jouw gegevens voor gebruikt worden en hoe deze gegevens opgeslagen, verwerkt en beschermd worden, worden in deze verklaring behandeld. Ik handel volgens, in overeenstemming met van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens van Esverde bv; • Adres: Berewoutstraat 39 • Postcode: 5211DJ Den Bosch, Nederland • E-mail: sales@esverde.eu • Handelsnaam: ESVERDE • KVK: 75408589 De volgende websites vallen onder dit privacy-statement: Esverde.eu (webshop) Esverde.nl (webshop)

Persoonsgegevens

Om onze website en diensten aan te kunnen bieden, worden enkele persoonsgegevens verzameld. Met het begrip persoonsgegevens wordt bedoeld; de gegevens die jou als persoon kunnen identificeren. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die verzameld worden: • Voor- en achternaam; • Adresgegevens; • Telefoonnummer; • E-mailadres; • Gegevens over de activiteiten van de klant op de website; • Internetbrowser en het type apparaat; • Bankrekeningnummer.

Toestemming

De gegevens kunnen op diverse manieren vergaard en bewaard worden. Enkele voorbeeld van deze manieren, zijn; wanneer je mijn websites bezoekt, wanneer jij gebruik maakt van mijn diensten, wanneer je een account aanmaakt of wanneer je contact met mij opneemt. De gegevens mogen verwerkt worden, omdat ik hierbij, in deze privacy-statement, toestemming vraag om de gegevens te mogen gebruiken. Als jij de gegevens niet deelt, dan kan ik mijn dienst niet uitvoeren en kan ik het product niet leveren. Wat er met jouw gegevens gebeurt, wordt in de volgende alinea’s duidelijk in deze privacy-statement toegelicht. Het dient echter duidelijk te zijn dat jouw gegevens ten allen tijden veilig zijn bij Esverde bv.

Login gegevens

Op www.esverde.eu het noodzakelijk dat jij een account aanmaakt. Bij het aanmaken van het account, worden de volgende gegevens opgeslagen: je voor- en achternaam, adresgegevens, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, bestelgeschiedenis, bezorgmoment en je wachtwoord. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de planten te kunnen leveren.

Bestellingen

Voor bestellingen hebben we de volgende gegevens nodig: je naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en je betaalgegevens. Deze gegevens zullen opgeslagen, geregistreerd en verwerkt worden om zo de bestelling goed te kunnen laten verlopen. De adresgegevens zullen verstrekt worden aan PostNL, om zo de bestelling op het juiste adres te kunnen leveren.

Nieuwsbrief

Er worden vooralsnog géén nieuwsbrieven aangeboden. Het is echter in de toekomst mogelijk dat er een nieuwsbrief aangeboden gaat worden. Middels de nieuwsbrief is het voor jou als klant mogelijk om op de hoogte te blijven van aanbiedingen, leuk nieuws en eventuele acties. Wanneer de nieuwsbrieven aangeboden worden, zal de informatie over de toestemming nader toegelicht worden. Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat je via een opt-in systeem de mogelijkheid hebt om toestemming te geven en ten alle tijden de mogelijkheid hebt om af te melden.

Social Media

Als je de Social Media functies op de website gebruikt, is het mogelijk dat het betreffende Social Media bedrijf informatie stuurt. Enkele voorbeelden van betreffende informatie is; je nam, geslacht, vriendenlijst, profielafbeelding en eventuele andere informatie. Indien je dit niet wilt, is het raadzaam dat je de privacy-instellingen op het account van je Social Media aanpast. Simpelweg doordat er een deelknop op de website is, kan de browser bepaalde informatie versturen naar het betreffende Social Media bedrijf. Over de gegevens die gestuurd kunnen worden, heb ik – jammer genoeg – géén zeggenschap.

Hoe worden de gegevens beveiligd

Zoals al in de eerste regel beschreven staat, Esverde bv respecteert jouw privacy. Het proper beveiligen van jouw gegevens sluit hier compleet bij op aan. Ik doe er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen gebruik, wijziging of verspreiding. De volgende maatregelen worden getroffen om deze gegevens te kunnen beschermen: • Het beveiligen van de netwerkverbinding door het gebruiken van een SSL-certificaat. • Geheimhoudingsverklaring van data back-ups

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Esverde bv bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens > 7 jaar > Verplichting volgens wet op de rijksbelastingen Personalia > 7 jaar > Verplichting volgens wet op de rijksbelastingen
Adres > 7 jaar > Verplichting volgens wet op de rijksbelastingen Bestelgeschiedenis > 7 jaar > Verplichting volgens wet op de rijksbelastingen E-mailadres > 7 jaar > Inzake communicatie over bestellingen en betalingen Telefoonnummer > 7 jaar > Inzake communicatie over bestellingen en betalingen Op het moment dat de klant opnieuw een bestelling plaatst geldt opnieuw een bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Esverde bv verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Voorbeelden van verwerkers zijn: logistieke partner (PostNL) en de betaalprovider. De gegevens worden dan verwerkt zoals het plannen van routes of een betaling verwerken.

Eventuele backlinks

Op de websites of het social media-account is het mogelijk dat er een link staat naar een andere website. Esverde bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy-statement van deze websites. Om zeker te weten dat je privacy ook door hen gewaarborgd blijft, is het raadzaam om de privacy-statement van de betreffende website te lezen.

Wijziging privacy-statement

Ik mag deze privacy-statement aanpassen. Als het een dermate belangrijke verandering is, zal er een notificatie vertoond worden. Daarbij zal er een e-mail verstuurd worden naar de gebruiken van de websites. Indien jouw e-mailadres niet geregistreerd staat, is het raadzaam dat je – met regelmaat – de privacyverklaring doorneemt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sales@esverde.eu dan verwijderen wij deze informatie.

Wat mag jij, wat zijn jouw rechten?

Natuurlijk heb jij diverse rechten die jij ten alle tijden uit mag voeren. Het zijn namelijk jouw persoonlijke gegeven, om die reden beschik jij over de volgende rechten: • Jij hebt het recht om te vragen voor een correctie, verandering of verwijdering van jouw gegevens. Echter, indien jij fraude of wanbetaling gepleegd hebt of andere onrechtmatige handelingen, dan is het een mogelijkheid dat jouw gegevens alsnog gewaard worden. • Je mag een kopie van jouw gegevens vragen. • Je kunt en mag altijd bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens. • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien jij het gevoel hebt dat jouw gegevens onrechtmatig verwerkt worden. • Je mag jouw gegevens terugzien, deze kunnen gezien worden bij ‘mijn account’. • Je mag jouw toestemming dat ik jouw gegevens verwerkt altijd intrekken. Wanneer jij de toestemming ingetrokken hebt, mogen wij géén gegevens meer van jou verwerken. Indien jij jouw bovenstaande recht uit wilt oefenen, verwijs ik jou graag door naar de bovenstaande contactgegevens, waaronder het e-mailadres: sales@esverde.eu. Bij andere vragen of opmerkingen, kun je via het bovenstaande e-mailadres contact met mij opnemen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Esverde bv gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat misbruik van de website voorkomen wordt. Zo zorgen de cookies ervoor dat bij meerdere mislukte inlogpogingen er een melding getoond wordt. Voor de functionele cookies is geen toestemming nodig.

Analytische cookies

Met analytische cookies wordt het bezoekersgedrag gemeten. Met deze cookies kan er geanalyseerd worden en daarmee kunnen de meest relevante & interessante pagina’s geoptimaliseerd worden. Deze cookies zorgen ervoor dat het bezoekersgedrag voor jou als bezoeker verbeterd wordt. De Analytische cookies die gebruikt worden zijn van Google Analytics. Deze cookie verwerkt het IP-adres, maar is zo ingericht dat er geen persoon aan dat IP-adres herleid kan worden. De cookies zijn dus anoniem. Ook voor analytische cookies is geen toestemming nodig.

Advertentiecookies

Advertentiecookies zorgen ervoor dat deze website gerichte advertenties kan tonen. Deze cookies zorgen voor optimalisatie en zorgen ervoor dat de bezoeker producten en informatie getoond krijgen waarin zij geïnteresseerd zijn. Hiermee wordt de website en worden de advertenties relevanter en gerichter. Daarbij zorgen advertentiecookies ervoor dat de prestaties van de advertenties gemeten kunnen worden. Op die manier kan ik als ondernemer achterhalen hoe mijn advertenties presteren en welke producten mijn doelgroep het interessantst vinden. Met deze informatie zal ik de advertenties optimaliseren. De cookies die gebruikt worden voor het tonen van de interessante en relevante advertenties zijn: Google Ads & Facebook. Benieuwd wat Google met de opgeslagen data doet? Zie hier het privacy beleid. Benieuwd wat Facebook met de opgeslagen data doet? Zie hier het privacy beleid.

Ik wil géén cookies

Als je wilt dat er géén cookies geplaatst worden, dan kun je dit via de browserinstellingen aanpassen. Door het aanpassen van deze instellingen, zorg jij ervoor dat er geen cookies geplaatst worden en dat je bij elke (nieuwe) cookie een melding ontvangt. Bovendien kun je al reeds geplaatste cookies verwijderen via de browserinstellingen. Wil je graag meer weten of zou je graag hulp willen? Hoewel (de juiste) cookies voor beide partijen voordelig zijn, ben ik altijd bereid om mijn klanten te helpen. Als je echt geen cookies wilt, en je zou graag, via de browserinstellingen, de cookies willen verwijderen. Neem dan contact met ons op: we helpen je graag verder.

Privacy Policy

Privacy Policy

We at Esverde bv respect your privacy, but for the whole process to run smoothly, I sometimes need your personal data. Your data will be protected at all times, this privacy statement (statement) explains how I do that. Matters such as what your data is used for and how this data is stored, processed and protected are dealt with in this statement. I act in accordance with, in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR). Contact details of Esverde bv; • Address: Berewoutstraat 39 • Postal code: 5211DJ Den Bosch, The Netherlands • E-mail: sales@esverde.eu • Trade name: ESVERDE • Chamber of Commerce: 75408589 The following websites are covered by this privacy statement: Esverde.eu (webshop) Esverde. en (webshop)

Personal data

In order to be able to offer our website and services, some personal data is collected. The term personal data refers to; the data that can identify you as a person. Below you will find an overview of the data that is collected: • First and last name; • Address details; • Telephone number; • E-mail address; • Data about the customer's activities on the website; • Internet browser and the type of device; • Bank account number.

Permission

The data can be collected and stored in various ways. Some examples of these ways are; when you visit my websites, when you use my services, when you create an account or when you contact me. The data may be processed, because I hereby, in this privacy statement, ask permission to use the data. If you don't share the data, I won't be able to perform my service and I won't be able to deliver the product. What happens to your data is clearly explained in this privacy statement in the following paragraphs. However, it should be clear that your data is safe at all times at Esverde bv.

Login details

In www.esverde.eu it is necessary for you to create an account. When creating the account, the following data is stored: your first and last name, address details, billing address, e-mail address, telephone number, order history, delivery time and your password. This information is necessary to be able to supply the plants.

Orders

For orders we need the following information: your name, address details, telephone number, e-mail address and your payment details. This data will be stored, registered and processed in order to ensure that the order runs smoothly. The address details will be provided to PostNL, in order to be able to deliver the order to the correct address.

Newsletter

For the time being, no newsletters are offered. However, it is possible that a newsletter will be offered in the future. Through the newsletter it is possible for you as a customer to stay informed of offers, nice news and any promotions. When the newsletters are offered, the information about the consent will be explained in more detail. One possibility could be that you have the option to give permission via an opt-in system and have the option to unsubscribe at all times.

Social Media

If you use the Social Media functions on the website, it is possible that the relevant Social Media company sends information. Some examples of relevant information is; your name, gender, friends list, profile picture and any other information. If you do not want this, it is advisable that you adjust the privacy settings on the account of your Social Media. Simply because there is a share button on the website, the browser can send certain information to the relevant Social Media company. Unfortunately, I have no control over the data that can be sent.

How are the datasecured

As already described in the first line, Esverde bv respects your privacy. The clean security of your data is completely in line with this. I do everything I can to protect your personal data against use, modification or dissemination. The following measures are taken to protect this data: • Securing the network connection by using an SSL certificate. • Confidentiality Statement van data back-ups

How long we store personal data

Esverde bv does not store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected. We use the following retention periods for the following (categories) of personal data: Personal data > 7 years > Obligation according to the State Tax Act Personalia > 7 years > Obligation according to the State Tax Act Address > 7 years > Obligation according to the State Tax Act Order history > 7 years > Obligation according to the State Tax Act E-mail address > 7 years > Regarding communication about orders and payments Telephone number > 7 years > Regarding communication about orders and payments The moment the customer places an order again, a retention period of 7 years applies again.

Sharing personal data with third parties

Esverde bv does not sell your information to third parties and only provides it if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation. With companies that process your data on our behalf, we conclude a processing agreement to ensure the same level of security and confidentiality of your data. Examples of processors are: logistics partner (PostNL) and the payment provider. The data is then processed such as planning routes or processing a payment.

Any backlinks

On the websites or the social media account it is possible that there is a link to another website. Esverde bv is not responsible for the content or the privacy statement of these websites. To ensure that your privacy is also guaranteed by them, it is advisable to read the privacy statement of the website in question.

Change of privacy statement

I may amend this privacy statement. If it is such an important change, a notification will be displayed. In addition, an e-mail will be sent to the users of the websites. If your e-mail address is not registered, it is advisable that you – regularly – read the privacy statement.

Special and/or sensitive personal data that we process

Our website and/or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years of age. Unless they have permission from parents or guardian. However, we cannot check whether a visitor is older than 16. We therefore advise parents to be involved in their children's online activities, in order to prevent data about children from being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us via sales@esverde.eu we will delete this information.

What are you allowed to do, what are your rights?

Of course, you have various rights that you can perform at all times. They are your personal data, for that reason you have the following rights: • You have the right to request a correction, change or deletion of your data. However, if you have committed fraud or non-payment or other unlawful acts, it is a possibility that your data will still be valued. • You may request a copy of your data. • You can and may always object to the processing of your data. • You can file a complaint with the Dutch Data Protection Authority if you feel that your data is being processed unlawfully. • You can see your data back, these can be seen under 'my account'. • You may always withdraw your consent that I process your data. If you have withdrawn your consent, we may no longer process your data. If you want to exercise your above right, I would like to refer you to the above contact details, including the e-mail address: sales@esverde.eu. For other questions or comments, you can contact me via the e-mail address above.

Cookies, or similar techniques, that we use

Esverde bv uses technical, functional cookies and analytical cookies that do not infringe your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and remember, for example, your preferred settings. It also allows us to optimize our website. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it no longer stores cookies. In addition, you can also delete all information previously stored via the settings of your browser.

Functional cookies

Functional cookies ensure that the website works properly and that abuse of the website is prevented. For example, the cookies ensure that a notification is displayed in the event of multiple failed login attempts. No permission is required for the functional cookies.

Analytical cookies

With analytical cookies, visitor behavior is measured. With these cookies you can analyze and with that the most relevant & interesting pages can be optimized. These cookies ensure that visitor behaviour is improved for you as a visitor. The Analytical cookies that are used are from Google Analytics. This cookie processes the IP address, but is set up in such a way that no person can be traced back to that IP address. The cookies are therefore anonymous. No permission is required for analytical cookies either.

Publicity cookies

Advertising cookies ensure that this website can show targeted advertisements. These cookies ensure optimization and ensure that the visitor is shown products and information that they are interested in. This makes the website and the advertisements more relevant and targeted. In addition, advertising cookies ensure that the performance of the advertisements can be measured. That way, as an entrepreneur, I can find out how my ads perform and which products my target group finds most interesting. With this information I will optimize the advertisements. The cookies used to show the interesting and relevant advertisements are: Google Ads & Facebook. Curious about what Google does with the stored data? See the privacy policy here. Curious about what Facebook does with the stored data? See the privacy policy here.

I don't want cookies

If you do not want cookies to be placed, you can adjust this via the browser settings. By adjusting these settings, you ensure that no cookies are placed and that you receive a notification with each (new) cookie. In addition, you can delete cookies that have already been placed via the browser settings. Would you like to know more or would you like help? Although (the right) cookies are beneficial for both parties, I am always willing to help my customers. If you really do not want cookies, and you would like to delete the cookies via the browser settings. Please contact us: we will be happy to help you.